Hồng Phúc viết tặng

Thăm người bạn là nhà thư pháp Kiều Quốc Khánh Chủ nhiệm Clb Việt Tâm Bút Chợt nhớ lại bài thơ "Gặp Ông đồ mới nhớ ông đồ xưa" của nhà thư pháp Vũ Ngọc Kỳ sáng tác vào mùa xuân Giáp Thân (2000) họa lại bài thơ "Ông đồ" của Vũ Đình Liên viết vào xuân Bính Tý (1936): "Hôm nay đi chợ tết/ Bỗng gặp lại ông Đồ/ Bao lâu rồi vắng bóng/ Tưởng chỉ còn trong thơ/ Vẫn mực tàu, giấy đỏ/ Bên phố đông người qua/ Ngọn bút vờn trên giấy/ Thư pháp quả tài hoa/ Câu đối chúc ngũ phúc/ Cùng xuân đến từng nhà/ Câu đối mừng đất nước/ Đổi mới rực trời hoa/ Nét văn hóa dân tộc/ Từ nghìn xưa đến giờ/ Đón xuân bên câu đối/ Thắp sáng bao ước mơ/ Giờ giao thừa đã điểm/ Trống hội rộn đất trời/ Đất nước vào xuân mới/ Vui vui lắm bạn ơi".